Секретарске послове обавља секретар ЦСР Шабац, дипл. правник.