Финансијско-административни и технички послови обухватају послове финансијског планирања средстава за социјалну заштиту најугроженијих становника града Шапца као и реализације истих, а на основу одобрених средстава према Расподели средстава од стране финансијера ( Министарства за  рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и Градске управе града Шапца).
Финансијско-административне и техничке послове обављају шеф рачуноводства,  благајник, књиговођа, 2 возача, 2 радника на пословима одржавања чистоће.