Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 sabac rs  Комора социјалне заштите
 Асоцијација центара за социјални рад Србије
 Републички завод за социјалну заштиту  Покрајински завод за социјалну заштиту
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије
Републички завод за статистику
Центар за заштиту жртава трговине људима  Каритас Шабац
Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије
Геронтолошки центар Шабац Хумано срце Шапца