Saradnja Centra za socijalni rad sa različitim akterima u lokalnoj zajednici važan je element za sprovođenje inkluzije, obezbeđivanje prava i usluga, participacije korisnika usluga socijalne zaštite u svakodnevnim životnim aktivnostima i stvaranja jednakih mogućnosti za prihvatanje i uključivanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih sa poteškoćama.
Rukovodstvo i stručno osoblje organizacione jedinice Centra, Ustanove za decu i mlade „Šabac“, kao i stručno osoblje lokalne usluge Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju koju sprovodi Centar za socijalni rad „Šabac“ ima dugogodišnju saradnju sa predstavnicima Crvenog krsta Šabac i osnovne škole „Stojan Novaković“ iz Šapca.

Deca i mladi iz Dnevnog boravka i Ustanove za decu i mlade „Šabac“ učestvovali su na Dečijem karnevalu u okviru 12. međunarodnog Čivijaškog karnevala i 51. Čivijade, tradicionalnoj manifestaciji humora i satire koja se održava svake godine u Šapcu.

Ustanova za decu i mlade "Šabac" OJ Centra za socijalni rad "Šabac" tradicionalno je učestvovala 07.09.2019.g. na LIX open - kupu u motorici za decu i mlade sa autizmom i teškoćama. Organizator manifestacije  je Sportsko udruženje LIX, a podršku je pored grada Beograda, pružio i Sportski savez Srbije.

U Sportskom centru  Rakovica, na stadionu FK Rakovica, učestvovalo je oko  100 dece i mladih sa autizmom i smetnjama u razvoju iz  različitih mesta u Srbiji.

Igre bez granica su tradicionalna letnja manifestacija za decu sa smetnjama u razvoju, koja se održala u zabavnom parku, igraonici „ Zamak“ na Zemunskom keju. Organizuje ih humanitarna organizacija „mali Veliki ljudi“,  koju čine mladi stručnjaci- socijalni radnici, defektolozi, psiholozi ... čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života ugrožene dece kao i pomaganje i briga o njima. Ove godine manifestacija je obeležila jubilej od petnaest godina postojanja. Jubilej je ispraćen spektaklom ispaljivanjem konfeta, puštanjem balona, i otvaranjm dečijeg šampanjca.

Organizovanje slobodnih aktivnosti korisnika usluge smeštaja u socijalnoj zaštiti važan je segment u održavanju i unapređivanju sposobnosti korisnika kao i u poboljšavanju njihovog psihofizičkog stanja.

Uskršnji praznici, jedni od najradosnijih hrišćanskih praznika, obeleženi su u Ustanovi za decu i mlade „Šabac“ uz druženje sa dragim prijateljima. U posetu našim korisnicima Ustanove i Dnevnog boravka došli su drugari trećeg razreda Osnovne škole „Stojan Novaković“ iz Šapca sa svojom nastavnicom Jasminom Stojićević.