Na ovoj stranici možete pronaći i preuzeti bitnije akte i propise iz oblasti socijalne zaštite.

  1. Zakon o socijalnoj zaštiti
  2. Porodični zakon
  3. Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite Grada Šapca, (Službeni list grada Šapca 3/11, 7/12 i 31/12.)
  4. Izmena i dopuna odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite Grada Šapca, decembar 2014.
  5. Plan za socijalnu politiku Grada Šapca 2016-2020
  6. Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca usvojena od Skupštine grada Šapca 04.07.2018.(Službeni list grada Šapca 16/18).