Služba za odrasle i starije kroz svoj rad pruža socijalnu pomoć i zaštitu sledećim korisnicima: odraslim licima sa porodičnim problemima, mentalno nedovoljno razvijenim odraslim licima, duševno obolelim odraslim licima, odraslim delikventima, odraslim licima sa asocijalnim ponašanjem, odraslim alkoholičarima i narkomanima, teže fizički obolelim licima i licima sa invalidtetom, odraslim nezbrinutim licima, starijim licima bez porodičnog staranja, starijim licima bez sredstava za život, starijim teže hronično obolelim i invalidnim licima, starijim licima sa porodičnim problemima, duševno obolelim starijim licima, mentalno nedovoljno razvijenim starijim licima.

Rad Službe bazira se na primeni odredba iz Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srbije, Porodičnog zakona i Zakona o opštem upravnom postupku, i drugim zakonima i podzakonskim aktima.

Službu za zaštitu odraslih i starijih čini 4 stručna radnika-voditelja slučaja,  supervizor i rukovodilac službe.