Sigurna kuća formirana je kao sklonište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja čijom se realizacijom vidljivo poboljšava efikasnost mehanizama za rešavanje društvenih problema, posebno problema porodičnog nasilja. Prvi korisnici su u Sigurnu kuću smešteni 20.02.2007. godine. U Sigurnoj kući angažovan je koordinator Sigurne kuće koji organizuje i koordinira rad i jedna domaćica po osnovu ugovora o delu koja se brine o svakodnevnoj organizaciji života u Sigurnoj kući. Takođe je angažovan i pravnik koji je stručni radnik Službe za lokalna prava i usluge. Kapacitet Sigurne kuće je pet ležajeva plus jedan pomoćni i jedan dečji krevetac. Direktan savetodavno-socijalni rad sa korisnicama SK obezbeđuje voditelj slučaja zadužen za rad na slučaju.

Sigurnu kuću karakteriše:

  • dostupnost terapijsko-psihijatrijskih  usluga i usluga besplatne pravne pomoći za korisnike
  • besplatno zastupanje žene i dece žrtava porodičnog nasilja u postupcima pred sudom od strane advokata
  • intenzivan  rad na jačanju roditeljskog kapaciteta majki
  • intezivan rad na socijalno-ekonomskom osnaživanju u cilju osamostaljivanja.