Саветовалиште за породицу и младе при Центру за социјални рад „Шабац“отпочело је са радом 2003. године. Пружање услуге финансира локална самоуправа. Основна идеја и сврха Саветовалишта је реализовање циљева превентивног рада у области проширених права социјалне заштите кроз пружање бесплатних услуга грађанима и њиховим породицама. Саветовалиште ради у поподневним часовима понедељком и средом од 15 до 19 часова. У Саветовалишту раде 2 стручна радника и то 1 породични психотерапеут и 1 породични саветник. Основна оријентација стручних радника који раде на пружању саветодавних и психотерапијских услуга је системска породична терапија.

Услуге Саветовалишта су:

  • побољшање социо-психолошких услова за унапређење емоционалних размена, подизање на виши ниво функционисања интерперсоналних размена и усмеравање на здраве стилове живота
  • рад са породицама  и појединцима ради превазилажења кризних ситуација
  • одговорно планирање родитељства и успешно родитељство
  • помоћ деци и младима чији је развој у ризику
  • развијање ненасилне комуникације и толеранције у браку и породици
  • активно превазилажење личних, партнерских и породичних криза
  • побољшање положаја старих у породици
  • интеграција појединаца и маргинализованих породица у локалну заједницу.