Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 sabac rs  Komora socijalne zaštite
 Asocijacija centara za socijalni rad Srbije
 Republički zavod za socijalnu zaštitu  Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije
Republički zavod za statistiku
Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima  Caritas Šabac
Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije
Gerontološki centar Šabac Humano srce Šapca